Партньори

Напоо Агенция по Заетост Министерство на Образуванието и Науката

Списък на професиите

Лицензия на  НАПОО  200211052

1. Професия – Оператор в производство на облекло
     - Специалност – Производство на облекло от текстил
2. Професия – Фризьор
     - Специалност – Фризьорство
3. Професия – Козметик
     - Специалност – Козметика
4. Професия – Готвач
     - Специалност – Производство на кулинарни изделия и напитки
5. Професия – Сервитьор - Барман
     - Специалност –  Обслужване на заведения в обществено хранене
6.  Професия - Монтьор на подемно-транспортна техника
     -  Специалност – Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства
     - Специалност – Подемно-транспортна техника с електрозадвижване
7. Професия - Монтьор на транспортна техника
     - Специалност – Пътно-строителна техника
8. Професия -  Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации
      - Специалност – Газова техника
9. Професия - Електромонтьор
      - Специалност – Електрообзавеждане на подемна и асансьорна техника
      - Специалност - Електродомакинска техника
10. Професия - Оператор на парни и водогрейни съоръжения
      - Специалност - Експлоатация на парни и водогрейни съоръжения
11. Професия – Строител
      - Специалност – Кофражи
      - Специалност – Зидария
      - Специалност – Мазилки и шпакловки
      - Специалност – Вътрешни облицовки и настилки
      - Специалност – Бояджийски работи
      - Специалност – Строително дърводелство
      - Специалност – Строително тенекеджийство
12. Професия –  Монтажник на В и К мрежи
      - Специалност – Вътрешни В и К мрежи
13. Професия – Заварчик
      - Специалност – Заваряване
14. Професия - Машинен монтьор
      - Специалност – Машини и съоръжения в текстилната, обувната и дървообработващата промишленост.