Партньори

Напоо Агенция по Заетост Министерство на Образуванието и Науката

"Център за професионално обучение към Регионален съюз на ТПК гр. Велико Търново” ЕООД – Велико Търново

Адрес:
Гр. Велико Търново, 5000
Ул. „ Никола Габровски“ № 1, ет. 2, офис 10
Телефони: 062/625048
0889996104 – Ваня Вачева
0889819200 – Теодора Миновска
Email: centarzakvalifikacia@abv.bg